Dünya’nın İklim Zenginliği

Dünya’nın İklim Zenginliği

İklim Konusuna Başlarken

Dünya’nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim koşullarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar.

Binlerce km2lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına Makroklima adı verilmektedir.
Bununla birlikte, makro klima alanlarında bazen öyle yerler vardır ki, buralarda görülen iklim özellikleri içinde bulundukları kuşaktan tamamen farklıdır.

Makro klimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da Mikroklima denilmektedir. Mikroklimalar çoğunlukla yükselti farklarından dolayı meydana gelir. Örneğin; Akdeniz iklim bölgesi içinde Göller Yöresi, Doğu Anadolu’da ki sert karasal iklim bölgesi içinde Iğdır Ovası mikro klima iklim tipleridir.

Sıcaklık dikkate alınarak iklimler, sıcak iklimılıman iklim ve soğuk iklim olmak üzere üç gruba ayrılır. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 °C’nin üzerinde olan alanlar sıcak iklim kuşağını, en sıcak ay ortalaması 10 °C üzerine çıkmayan bölgeler soğuk iklim bölgelerini, sıcak ve soğuk iklim bölgeleri arasında kalan alanlar ise ılıman iklim kuşağını oluşturur. Sıcak, soğuk ve ılıman iklim kuşakları içinde, özel konum (yükselti, karasallık gibi) özellikleri nedeniyle farklı iklim tipleri de bulunabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir