Oluşum Şekillerine Göre Türkiye’deki Toprak Çeşitleri

Oluşum Şekillerine Göre Türkiye’deki Toprak Çeşitleri

Türkiye'deki Toprak Türleri

 1. Zonal Topraklar

 • Kahverengi Orman Toprakları

Türkiye'deki Toprak Türleri
Kahverengi Orman Toprakları, orta kuşakta yaprak döken geniş yapraklı orman altlarında bulunurlar.

Orman örtüsü altında oluşan bu topraklar organik madde bakı­mından zengin olduklarından renkleri koyudur. Yı­kanmanın fazla olduğu yerlerde asitli ve kireçsiz orman toprakları oluşmaktadır. Ülkemizde bu tip topraklar, Kuzey Anadolu Dağlarının denize ba­kan yamaçlarında yaygındır. İyi yıkanmış bu topraklar çay ve kivi yetiştirmek için oldukça elve­rişlidir.

Kırmızı Akdeniz Toprakları (Terra-Rossa) için ideal bir tarım ürünü: Turunçgiller
Kırmızı Akdeniz Toprakları (Terra-Rossa), Turunçgiller için ideal bir toprak türüdür.
 • Kırmızı Akdeniz Toprakları (Terra-Rossa)

Organik madde bakımından fazla zengin olmayan bu topraklarda genellikle turunçgil, bağcılık ve zeytin tarımı yapılmaktadır. Bu topraklar ülkemizde Marmara Bölgesinin güney kesimi ile Ege ve Akdeniz böl­gelerinde yaygın olarak görülmektedir.

 • Kahverengi Bozkır Toprakları

Bozkır sahalarında, yıllık yağış miktarının 400 mm’nin altında olduğu yerlerde oluşan bu topraklar, organik madde bakımından fazla zengin değildir. Ülkemizin iç kesimlerinde yaygın olan bu topraklarda genellikle tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılmak­tadır.

 • Kestane Renkli Bozkır Toprakları

Bozkır alanlarında yıllık yağış miktarının 400-600 mm olduğu yerlerde oluşan bu topraklar, organik madde bakımından zengindir. Ülkemizin iç kesim­lerinde görülen bu toprakların bulunduğu alanlarda genellikle tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

 • Çernezyom (Kara Topraklar)

Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan bu topraklara Erzurum-Kars çevresinde ve Doğu Karadeniz Dağlarında rastlanır. Üzerinde gür otlakların bulun­duğu bu alanlarda genellikle büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

 1. İntrazonal Topraklar

 • Vertisoller

Vertisollerin yüksek tarımsal potansiyel özelliği vardır. Bu topraklarda her ne kadar düşük yağış nedeni ile nem eksikliği görülse de sula­ma ile vertisoller çok verimli tarım topraklarına dönüşebilir. Örneğin Trakya’da karakepir toprağı olarak tanımlanan vertisoller üzerinde buğday ve ayçiçeği tarımı yapılır. Bu topraklara Anadolu’da ise taş doğuran toprak denir. Kil oranı fazla olan bu toprakların işlenmesi zordur.

 • Tuzlu Topraklar

Kapalı havza veya eski göl tabanlarında oluşan toprak­lardır. Bu topraklarda tuz oranı fazla olduğundan tarım yapılamaz. Bu tip topraklara Tuz Gölü çevresinde ve Konya Ovası’nda rastlanmaktadır.

 1. Azonal Topraklar

 • Alüvyal Topraklar

Akarsuların taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşan alüvyal topraklar; vadi tabanlarındaki düzlüklerde, akarsu birikinti ovalarında, delta ovalarında ve eski göl tabanlarında yaygındır.

Ülkemizde alüvyal toprakların görüldüğü başlıca alanlar:

 • Karadeniz kıyılarında; Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları.
 • Ege kıyılarında; Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ovaları.
 • Akdeniz kıyılarında; Çukurova, Amik Ovası, Silifke ve Antalya ovaları.
 • İç kesimlerde; Erzurum, Erzincan, Muş, Erbaa, Niksar ve Konya ovaları alüvyal toprakların geniş yer kapladığı alanlardır.

Bu topraklar, taşınan materyalin özelliklerine bağlı olarak killi, kalkerli veya kumlu olabilir.

Alüvyal toprakların horizonları gelişmemiştir. Toprak yüzeyi, akarsuların taşıyıp getirdiği malzeme ile sürekli yenilenmektedir.

İşlenmesi kolay olan alüvyal topraklar, mineral ve organik madde bakımından zengin oldukların­dan verimleri oldukça yüksektir. Bu nedenle alüvyal toprakların bulunduğu yerler ülkemizin önemli tarım alanlarıdır.

 • Kolüvyal Topraklar

Kolüvyal toprakların bulunduğu alanlar ağaç tarımının yapıldığı alanlar ile ormanlık sahalar olarak karşımıza çıkar. Su tutma kapasitesi düşük olan bu topraklarda genellikle bağcılık ve bahçe tarımı yapılmaktadır.

 • Regosoller

Regoseller kumlu topraklar olduğundan yağış suları kısa zamanda toprağa sızar. Bundan dolayı ayrışma fazla olmadığından topraklar son derece geç gelişir. Ağrı ve Van’da bu topraklara rastlanmaktadır.

Türkiye'deki Toprak Türleri Türkiye'deki Toprak Türleriİlave Okuma Kaynakları

https://www.sosyal-bilgiler.com/ders-notlari-dizini/1578-toprak-olusumu-ve-toprak-tipleri.html

Lütfen Yorum Yazmadan Önce Okuyunuz

Merhaba

 • Aşağıdaki yorum kutusuna içerik hakkındaki düşüncelerinizi paylaşarak web sitemizi ve ilgili içeriği geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.
 • Yorum olarak yazdıklarınızı göndermeden önce lütfen okuyun.
 • Ayrıca genel ahâk kurallarını ilke edinerek, aşağılamadan, açık veya kapalı bir biçimde küfretmeden, hakaret etmeden yorum yazarak katkı sunabileceğinizi ve en önemlisi yorum yazarken insan olduğunuzu lütfen unutmayın.
 • Yine unutmadan; "Marifet iltifata tabîdir, iltifatsız meta zayîdir." sözünü de buraya bırakıyorum.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Selam ve muhabbetle...

Son bir not: Kendinize ait çalışmaları (isminiz altında) sitemizde yayınlayabilirsiniz. Detay için depo@sosyal-bilgiler.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Yücel KESEN

Coğrafya Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir