Sularımızdan Gelen Zenginlik

Sularımızdan Gelen Zenginlik

İstanbul-Çanakkale Boğazları; Asya ile Avrupa’yı birleştiren geçit konu­mundadır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin Akdeniz’e ve dünyaya açılan kapısıdır. Boğazlardan bir yılda, büyük kısmı tanker olmak üzere tehlikeli yük taşıyan, 50.000’den fazla gemi geçmektedir Ege Bölgesi’nde dağlar kıyıya dik uzan­dığından koy, körfez, ada ve yarımada sayısı fazladır.

Akdeniz’de;

Yılda 3000 saat güneşlenme süresi vardır.

 • Denize girme süresi uzundur.
 • Deniz suyunun sıcaklığı 24-28 °C’tur.
 • Kıyı turizmi gelişmiştir.

Karadeniz’de;

 • Yılda 2000 saat güneşlenme süresi vardır.
 • Denize girme süresi kısadır.
 • Deniz suyu sıcaklıği 20 °C’tur.
 • Kıyı turizmi gelişmemiştir.

Ülkemiz gerek kıyıları gerekse akar­su boyları ve gölleri ile kültür ba­lıkçılığı için büyük bir potansiyele sahiptir. Japonya, Yunanistan gibi ülke­lerde önemli bir sektör olan kültür balıkçılığı, ülkemizde 1980’den sonra önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Sularımızdan Gelen Zenginlik
Resmi büyütmek çin üstüne tıklayın.

Beslenme kaynaklarının fazla, buharlaşmanın az olduğu denizlerde tuzluluk oranı düşüktür. Bu nedenle Karadeniz tuzluluk oranı en düşük olan denizimizdir. Karadeniz’de 200 metrenin altındaki derinliklerde kü­kürtlü hidrojen gazından dolayı canlı yaşayamaz.

Türkiye; deniz, göl, gölet ve akarsuları ile büyük bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. Su ürün­lerinin yaklaşık %90’ı denizlerden; % 10’u iç sulardan sağlanır. Denizlerde avlanan balıkların büyük bir kısmı Karadeniz’den elde edilir. Bu denizi Marmara, Ege ve Akdeniz izler. Ülkemizde hamsi, uskumru ve palamut en fazla Karadeniz’den, sardalye ve kefal ise Ege ve Akdeniz’den elde edilir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ise Karadeniz’le Akdeniz arasında göç eden balıklar avlanır.

Türkiye doğal tatlı su gölleri, barajlar ve akarsular yönünden önemli bir tatlı su balıkçılığı potan­siyeline sahiptir. Eğirdir ve Beyşehir göllerinden yakalanan kerevitin, büyük bir bölümü ihraç edilir. Ulubat, Çıldır, İznik gölleriyle Keban, Karakaya ve Seyhan gibi baraj göllerinde balıkçılık yaygındır. Kültür balıkçılığının yapıldığı akarsu boylarında ve havuzlarda daha çok alabalık yetiştirilmektedir. Akdeniz ve Ege kıyılarındaki dalyanlarda, çipura ve kefal üretilmektedir.

Bilgi Notu

En işlek limanımız, Orta Doğu ve Avrupa’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul’dur. Çok geniş hinterlandı olan İstanbul Limanı, demir yoluyla Anadolu ve Trakya’ya bağlantı sağlamak­tadır. İthal edilen malların büyük bir kısmı İstanbul Limanı’na indirilmekte, oradan yurdumuzun diğer bölgelerine taşınmaktadır. İzmir Körfezi’nde yer alan İzmir Limanı’nın demir ve kara yolları ile Batı Anadolu’ya bağlantısı bulunmaktadır.

Akdeniz kıyısında yer alan Mersin ve İskenderun limanlarında yaş meyve ve sebze ihraç edilmektedir. Karadeniz kıyısındaki limanlar; Zonguldak, Trabzon ve Samsun’dadır. Antalya, Bodrum, Kuşadası, Kemer yat limanları turistik amaçlara yönelik kurulmuş limanlarımızdandır.

Türkiye, arazinin jeolojik yapısına ve yeryüzü şekillerine bağlı olarak oluşmuş yer altı suları ve kaynakları bakımından zengindir. Yurdumuzda vadi, yamaç ve artezyen kaynakları yaygın şekilde bu­lunmaktadır. Batı Toroslarda karstik kay­naklar, tektonik hareketlerin yaygın oldu­ğu sahalarda ise fay kaynakları bulunur.

Dünya enerji tüketimi her on yılda iki kat artmaktadır. Türkiye’de enerji açığına bakıldığında her yıl bir önceki yıla göre % 8 daha fazla yatırım yapılması gerek­mektedir. Doğaya saygılı, yenilenebilir al­ternatif enerji kaynaklarından biri jeotermal enerjidır. Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye’de sıcaklıkları 20-110°C, debileri ise 2-500 m3/ sn arasında değişen 1000’in üzerinde kaynak bulunmaktadır.

Türkiye’de jeotermal enerji özellikle ısıtma ve sağlık alanlarında kullanılmaktadır. Ülkemizde jeoter­mal kökenli elektrik enerjisi üretimi Denizli-Sarayköy ve Aydın Germencik’te yapılmaktadır. Türkiye’nin diğer yüksek jeotermal enerji potansiyel bölgeleri Çanakkale, Afyonkarahisar-Sandıklı, Kızılcahamam, Gönen, Simav, Kozaklı’dır. Hâlen Kırşehir, Gönen, Simav, Kızılcahamam ve İzmir-Balçova’da sıcak kaplıca suları, merkezi konut ısıtmasında kullanılmaktadır. Türkiye 5 milyon konutu ısıtacak jeotermal potansiyele sahiptır.

Bazı yörelerde seraların ısıtılmasında da jeotermal kay­naklardan faydalanılmaktadır. Dünya genelinde jeotermal enerji; yüzme havuzlarında, havaalanlarındaki pistlerin ısıtıl­masında, organik maddelerin kurutulmasında ve sanayide kullanılmaktadır.

Lütfen Yorum Yazmadan Önce Okuyunuz

Merhaba

 • Aşağıdaki yorum kutusuna içerik hakkındaki düşüncelerinizi paylaşarak web sitemizi ve ilgili içeriği geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.
 • Yorum olarak yazdıklarınızı göndermeden önce lütfen okuyun.
 • Ayrıca genel ahâk kurallarını ilke edinerek, aşağılamadan, açık veya kapalı bir biçimde küfretmeden, hakaret etmeden yorum yazarak katkı sunabileceğinizi ve en önemlisi yorum yazarken insan olduğunuzu lütfen unutmayın.
 • Yine unutmadan; "Marifet iltifata tabîdir, iltifatsız meta zayîdir." sözünü de buraya bırakıyorum.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Selam ve muhabbetle...

Son bir not: Kendinize ait çalışmaları (isminiz altında) sitemizde yayınlayabilirsiniz. Detay için depo@sosyal-bilgiler.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Yücel KESEN

Coğrafya Öğretmeni

Sularımızdan Gelen Zenginlik” te bir düşünce

 1. Pingback: Türkiye'nin Su Varlığına Genel Bir Bakış | Depo | Yücel KESEN Ders Araçları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir