Tarih Öncesi Çağlarda İnsan Faaliyetleri

Tarih Öncesi Çağlarda İnsan Faaliyetleri

Paleolitik Çağ'da İnsan Faaliyetleri
Paleolitik Çağ’a ait bir mağara duvarı resmi
  • Paleolitik Çağ (Kaba Taş Devri)

İlk insanların barınakları, mağaralarla doğal etkilerden az da olsa korunmuş olan kaya sığı­naklarıdır. Bu insanlar geçimlerini avcılık yaparak sağlarlardı. Küçük gruplar hâlinde ve göçebe olarak yaşarlardı.

Mezolitik Çağ'da İnsan Faaliyetleri
Mezolitik Çağ’a ait bir mağara girişi
  • Mezolitik Çağ (Yontma Taş Devri)

Bu çağda insanlar, göç etmeden yaşamak için doğal şartları uygun yer­ler buldular. Bu yerler; doğal yiyecek­lerin ve av hayvanlarının bulunduğu, verimli, sulak alanlardı. Bu dönemin sonlarına doğru tarımla ilgili denemeler yapıldı. Tarıma geçiş aşamasına gelin­di. Köpek evcilleştirildi.

Neolitik Çağ'da İnsan Faaliyetleri
Neolitik Çağ’a ait işlenmiş kaya parçaları
  • Neolitik Çağ (Cilalı Taş Devri)

Neolitik Çağda tarım yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir. Böylece insanın yaşam biçimindeki en köklü değişim gerçekleşmiştir. Ekilen tohumların yetişmesini ve üreyen hayvanların büyümesini bek­lemek bir yere yerleşmeyi zorunlu hâle getirmiştir. Böylece göçebelik sona ermiştir. Kerpiç evler yapılmış, köyler kurulmuş ve nüfus artmıştır. İnsan­ların kap kacak gibi ihtiyaçları, seramikle uğraşan birtakım zanaatkârların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ticaret ilk defa, tarım ve hayvancılık yapanlarla zanaatkârlar arasında takas yapılmasıy­la başlamıştır.

 Kalkolitik Çağ'da İnsan Faaliyetleri
Kalkolitik Çağ’ı resmeden madeni bir para
  • Kalkolitik Çağ (Maden Çağı)

Bu dönemde tarım yerleşmeleri büyü­dü. Daha çok hayvan beslendi. Köylerin et­rafı surlarla çevrildi, köyler büyüyerek kentlere dönüştü. Devletler ortaya çıktı. Bu dönemin en önemli özelliği devletlerarası sıkı ve iyi örgütlü ticari ilişkilerin ortaya çık­ması oldu. Maden işleme, tarım, el aletleri ve silahlarda gelişme oldu. Silahların gelişmesiyle askerî açıdan güçlü impara­torluklar kuruldu. Gelişen tarım, hay­vancılık ve ticaret toplumun sosyal yapı­sındaki değişimleri hızlandırdı. Bunun so­nucunda değişik meslekler (yöneticilik, çiftçilik, zanaatkârlık vb.) ortaya çıktı.

Lütfen Yorum Yazmadan Önce Okuyunuz

Merhaba

  • Aşağıdaki yorum kutusuna içerik hakkındaki düşüncelerinizi paylaşarak web sitemizi ve ilgili içeriği geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.
  • Yorum olarak yazdıklarınızı göndermeden önce lütfen okuyun.
  • Ayrıca genel ahâk kurallarını ilke edinerek, aşağılamadan, açık veya kapalı bir biçimde küfretmeden, hakaret etmeden yorum yazarak katkı sunabileceğinizi ve en önemlisi yorum yazarken insan olduğunuzu lütfen unutmayın.
  • Yine unutmadan; "Marifet iltifata tabîdir, iltifatsız meta zayîdir." sözünü de buraya bırakıyorum.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Selam ve muhabbetle...

Son bir not: Kendinize ait çalışmaları (isminiz altında) sitemizde yayınlayabilirsiniz. Detay için depo@sosyal-bilgiler.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Yücel KESEN

Coğrafya Öğretmeni

Tarih Öncesi Çağlarda İnsan Faaliyetleri” te bir düşünce

  1. Pingback: Tarihsel Süreçte Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlenmesi | Depo | Yücel KESEN Ders Araçları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir