Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri, 814.578 km2 yüzölçüme sahip ülkemizin coğrafi bölgeleri, bölümleri ve alt yöreleri elbette birbirinden farklı mekansal özelliklere sahiptir. İşte bölgesel kalınma projeleri de bu kapsam ve doğrultuda mekansal farklılıklardan kaynaklana sosyo-ekonomik sorunları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Kısacası, Türkiye’de kalkınma projelerinin amacı, kalkınma potansiyeline sahip ancak yeterli düzeyde gelişim gösterememiş bölgelerin gelişmesini sağlamaktır.

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri iki düzeyde ele alınmalıdır. Birincisi plan ve etüdü yapılmış ve uygulanmaya başlanmış projeler, ikincisi ise fizibilite çalışmaları tamamlanmış ancak uygulamayı henüz konulmamış projelerdir. Şimdi gelin sırasıyla ve detaylı bir şekilde Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri ‘ne ışık tutalım.

Uygulanmakta Olan Projeler

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi)

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri: GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) İlleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi tarıma elverişli alanlar yönünden oldukça geniştir. Fakat şiddetli kuraklık ve sulama problemlerinin varlığı tarımsal üretimde verimliliği önemli oranda düşürmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesi tam kapasite ile çalıştığında özellikle tarımsal üretimde ciddi verim artışı beklenmektedir. GAP Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sadece tarımsal verimliliği arttırmayacak, bunun yanında, sanayi, ulaşım, kültür ve turizm gibi alanlarda da önemli gelişmeler yaşanmasına katkıda bulunacaktır.

Kapsadığı iller: Güneydoğu’da yer alan Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak’tır.

Projenin Amaçları: Bölgenin gelir düzeyini ve hayat standardını yükseltmek, kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdam oranlarını arttırmaktır. Proje kapsamında 22 baraj, 19 HES ve 1,7 milyon hektar alanın sulu tarıma kavuşturulması ve enerji üretiminin artırılması planlanmaktadır.

GAP’tan Sonra

 • Sulanabilen tarım alanları genişleyecek,
 • Tarımsal ürün çeşitliliği artacak, (pamuk, mısır, ayçiçeği üretimi)
 • Tarımsal üretim ve tarım sektöründen elde edilen gelir artacak,
 • Bölgede enerji üretimi artacak,
 • Sanayi tesislerinin sayısı artacak,
 • İşsizlik azalacak ve bu durum beraberinde bölge dışına yaşanan göçleri azaltacak,
 • Ulaşım ağı gelişecektir. (Bölgede karayolu ağı gelişmiş, havaalanları inşa edilmiştir.)

Fizibilite Çalışmaları Tamamlanan Projeler

1. DAP (Doğu Anadolu Projesi)

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri: DAP (Doğu Anadolu Projesi) İlleri

Kapsadığı İller: Doğu Anadolu’daki 16 il.
Projenin Amaçları

 • Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasını sağlamaktır.
 • Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olan bölgede hayvan ırklarının ve otlak alanlarının iyileştirilmesi ile birlikte hayvancılığın ticaretteki önemini arttırmak hedeflenmektedir.

2. DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi)

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri: DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) İlleri

Kapsadığı İller: Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak,
 • Ulaşım ve iletişim koşullarını geliştirmek,
 • Yayla turizmini geliştirmek,
 • Kıyı kesimlerinde ürün çeşitliliğini arttırmak, iç kesimlerde ise sulama imkânlarını arttırmak,
 • Mevcut işletmeleri desteklemek ve yeni işletmeler kurulabilmesi için çeşitli olanaklar sunmak gibi amaçlar hedeflenmektedir.

3. YHG (Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi)

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri: YHG (Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi) İlleri

Kapsadığı İller: Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Yeşilırmak’ın akım düzensizliğinden kaynaklanan sel, taşkın, erozyon, su ve çevre kirliliği sorunlarının çözülmesi,
 • Otlak alanlarının iyileştirilmesi,
 • Düzenli kentleşme ve sanayileşmenin sağlanması hedeflenmektedir.

4. ZBK (Zonguldak Bartın Karabük Projesi)

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri: ZBK (Zonguldak Bartın Karabük Projesi) İlleri

Kapsadığı İller: Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsamaktadır.
Projenin Amaçları

 • Taşkömürü yataklarının daha verimli işletilebilmesi,
 • Kardemir’in modernize edilmesi,
 • Organize sanayi bölgelerinin kurulması,
 • Yeni limanlar inşa ederek çeşitli hammaddelerin ucuza temin edilmesini sağlamak,
 • Seracılık ve meyveciliğin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

5. Konya Ovası Projesi (KOP)

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri: KOP (Konya Ovası Projesi)

Anahtar Kelimeler: GAP, KOP, DOKAP, ZBK, DAP, YHGP

Lütfen Yorum Yazmadan Önce Okuyunuz

Merhaba

 • Aşağıdaki yorum kutusuna içerik hakkındaki düşüncelerinizi paylaşarak web sitemizi ve ilgili içeriği geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.
 • Yorum olarak yazdıklarınızı göndermeden önce lütfen okuyun.
 • Ayrıca genel ahâk kurallarını ilke edinerek, aşağılamadan, açık veya kapalı bir biçimde küfretmeden, hakaret etmeden yorum yazarak katkı sunabileceğinizi ve en önemlisi yorum yazarken insan olduğunuzu lütfen unutmayın.
 • Yine unutmadan; "Marifet iltifata tabîdir, iltifatsız meta zayîdir." sözünü de buraya bırakıyorum.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Selam ve muhabbetle...

Son bir not: Kendinize ait çalışmaları (isminiz altında) sitemizde yayınlayabilirsiniz. Detay için depo@sosyal-bilgiler.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Yücel KESEN

Coğrafya Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir