DEPO (Destekleyici Eğitimlerde Profesyonel Objeler) Nedir?

Nasıl Ortaya Çıktı?

Halihazırda, 2008 yılından bu yana eğitim-öğretim alanında içerikler sunan www.sosyal-bilgiler.com adresi kullanıcı analizleri bize eğitim ve öğretim ortamını daha fazla destekleyen araç ve gereçlere ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu kapsamda yine daha önce ana sitemiz üzerinden nesne ambarlarına yönelik bir bölüm ayırmış ve kaliteli öğretim ortamlarının tesis edilmesinde öğretim materyallerine olan ihtiyaçlar üzerine makaleler yayınlamıştık. Ancak geçen zaman zarfında daha profesyonel görseller hazırlayıp, daha somut çalışmalar yapmanın gerekli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu anlamda depo üzerinden, gerek arşivimizde yer alan ve farklı kaynaklardan derlediğimiz anonim ürünleri, gerekse kendi görsel ve yazılı ürünlerimizi işin meraklılarıyla buluşturmaya karar verdik.

Umarız yaptığımız çalışmalar amacına ulaşır ve hayra hizmet eder.