Coğrafya 12 Medeniyetler Konusu Test Soruları

Coğrafya 12 Medeniyetler Konusu Test Soruları

 1. Akdeniz kıyısında kurulan ve gemi yapımında ustalaşmış, Akdeniz kıyılarındaki ürünleri toplayarak ihtiyacı olan toplumlara pazarlamayı başarmış uygarlıklar, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) İyonya – Yunan

B) Lidya – Roma

C) Mısır-Pers

D) Aztek-Hitit

E) Mısır – Babil

 1. Türkiye’de, Kocaeli ve Sakarya illerinde sanayinin gelişmesinde;

I.Zengin maden yataklarının olması,

II.İş gücünün fazla olması,

III.Ulaşım koşullarının gelişmiş olması,

IV.Elektrik enerjisi üretiminin fazla olması

özelliklerinden hangilerinin etkisi daha fazladır?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 1. Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu nedeniyle Güneş’in hareketleri konusunda uzmanlaşmışlar ve güneş saatini yapmışlardır. Yüksek kayalıklara yerleştirdikleri elips şeklindeki altın yansıtıcılarla astronomik gözlemler yapmışlar, Güneş’in yıllık hareketlerini incelemişlerdir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin Uygarlığı

B) İnka Uygarlığı

C) Akdeniz Uygarlıkları

D) Hint Uygarlığı

E) Mezopotamya Medeniyeti

 1. Mısır Medeniyeti, Kuzey Afrika’da Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur. Diğer medeniyetlerle etkileşimi az olmuştur. Bu nedenle Mısır Medeniyetinin kendine özgü özellikleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, Mısır Medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşiminin az olmasının temel nedenidir?

A) Etrafının çöllerle kaplı olması

B) Savaşçı bir uygarlığa sahip olmaları

C) Daha çok birden fazla tanrılı dine inanmış olmaları

D) Başka medeniyetlerle ticari ilişkilerinin güçlü olmaması

E) Nil Nehri’nden ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılabilmesi

5.

I.Taşkın ovası ile zengin topraklar vardır

II.Dicle ve Fırat ırmakları önemli su kaynakları arasındadır.

III.Ürün yetişmesine imkan verecek sıcaklık yoktur.

IV.Her mevsim nemli ve sıcak bir iklim görülür.

Yukarıdakilerden hangileri, Mezopotamya Uygarlığına ait özellikler arasında gösterilebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

 1. Yeryüzünde farklı coğrafi özelliklere bağlı olarak farklı ekonomik faaliyetler ve yaşam tarzları oluşmuştur.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde ekonomik faaliyetlere bağlı olarak yaşam tarzları diğerlerinden farklılık gösterir?

A) Zonguldak

B) Essen

C) Antalya

D) Hamburg

E) Kocaeli

 1. K şehrinde ekonomik faaliyet olarak madencilik, L şehrinde ise turizm faaliyetleri gelişmiştir.

Buna göre, K ve L şehirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin değildir?

A) Şehirlerin yaşam biçimleri farklılık gösterir.

B) K şehrinde çevre sorunları yaşanmamaktadır.

C) K şehrinde çalışan işçilerin oranı daha fazladır.

D) L şehrinde hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir.

E) L şehrinde yılın belirli dönemlerinde nüfus artmaktadır.

 1. Ruhr Bölgesi’nin esas gelir kaynağı yakın bir zamana kadar kömür ve çelik üretiminden sağlanıyordu. Günümüzde bilişim teknolojisi, lojistik, alternatif enerji Ruhr Bölgesi’nin ekonomik gelişimini sağlayan faaliyetler arasında gösterilebilir.

Buna göre, Ruhr Bölgesi’nde geçmişten günümüze aşağıdaki değişikliklerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?

A) Hava kirliliğinin arttığı

B) Karbondioksit oranının azaldığı

C) İnsanların hayat tarzlarının değiştiği

D) Kişi başına düşen millî gelirin arttığı

E) İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinin geliştiği

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Çin Uygarlığının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Genellikle açık bir uygarlıktır.

B) Seramik ve porselen gibi toprak işçiliği gelişmiştir.

C) Sarı ırmak ve Gök ırmak çevresinde gelişme göstermiştir.

D) Günümüzde de kullanılan akupunktur tedavisi bu uygarlıktan gelmektedir.

E) ipek dokumacılığı, kâğıt, barut, matbaa ve pusula gibi buluşlar Çin Uygarlığına aittir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi, ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı yerler arasında gösterilemez?

A) Hint Yarımadası

B) Meksika

C) Balkan Yarımadası

D) Orta Asya

E) İskandinav Yarımadası

CEVAP ANAHTARI

1-A 2-B 3-B 4-A 5-A 6-C 7-B 8-A 9-A 10-E 

Lütfen Yorum Yazmadan Önce Okuyunuz

Merhaba

 • Aşağıdaki yorum kutusuna içerik hakkındaki düşüncelerinizi paylaşarak web sitemizi ve ilgili içeriği geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.
 • Yorum olarak yazdıklarınızı göndermeden önce lütfen okuyun.
 • Ayrıca genel ahâk kurallarını ilke edinerek, aşağılamadan, açık veya kapalı bir biçimde küfretmeden, hakaret etmeden yorum yazarak katkı sunabileceğinizi ve en önemlisi yorum yazarken insan olduğunuzu lütfen unutmayın.
 • Yine unutmadan; "Marifet iltifata tabîdir, iltifatsız meta zayîdir." sözünü de buraya bırakıyorum.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Selam ve muhabbetle...

Son bir not: Kendinize ait çalışmaları (isminiz altında) sitemizde yayınlayabilirsiniz. Detay için depo@sosyal-bilgiler.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Yücel KESEN

Coğrafya Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir