Toprak, Su ve Bitki Örtüsü Karma Test Soruları

Toprak, Su ve Bitki Örtüsü Karma Test Soruları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 1. Türkiye’deki toprak tipleri ve dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
  A) Heyelanlar
  B) Bitki örtüsü
  C) İklim
  D) Yer şekilleri
  E) Ana kaya
 2. Yurdumuzda makiler Akdeniz’de 800 m’ye, Ege Bölgesi’nde 500-600 m’ye, Marmara’da ise 300-400 m’ye kadar görülür. Bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toprak
  B) Yağış miktarı
  C) Sıcaklık
  D) Yer şekilleri
  E) Eğim
 3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne kanıt olamaz?
  A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi
  B) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi
  C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması
  D) Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi
  E) Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi
 4. Türkiye’de göllerden yararlanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün derin ve büyük olması gereklidir?
  A) Tuz elde etme
  B) İçme suyu üretme
  C) Taşımacılık
  D) Enerji üretme
  E) Balıkçılık
 5. Maki, Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki topluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi maki türü değildir?
  A) Mersin
  B) Kocayemişi
  C) Defne
  D) Söğut
  E) Yabani zeytin
 6. Aşağıdaki göllerden hangisi ülkemizde görülmez?
  A) Tektonik göller
  B) Moren set gölleri
  C) Volkanik gölleri
  D) Heyelan set gölleri
  E) Alüvyal set gölleri
 7. Ege Bölgesinde makilerin kıyıdan iç kısımlara doğru genişlemesinde aşağıdakilerden hangisinin payı fazladır?
  A) Dağların uzanış yönünün
  B) Enlemin
  C) Boylamın
  D) Yükseltinin
  E) Yıllık sıcaklık farkının
 8. Yer şekillerinin engebeli, eğimin fazla olduğu yerlerde hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olur.
  Bu bilgiye göre aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin hidroelektrik enerji potansiyeli daha yüksektir?
  A) Susurluk
  B) Fırat
  C) Gediz
  D) Aksu
  E) Sakarya

Lütfen Yorum Yazmadan Önce Okuyunuz

Merhaba

 • Aşağıdaki yorum kutusuna içerik hakkındaki düşüncelerinizi paylaşarak web sitemizi ve ilgili içeriği geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz.
 • Yorum olarak yazdıklarınızı göndermeden önce lütfen okuyun.
 • Ayrıca genel ahâk kurallarını ilke edinerek, aşağılamadan, açık veya kapalı bir biçimde küfretmeden, hakaret etmeden yorum yazarak katkı sunabileceğinizi ve en önemlisi yorum yazarken insan olduğunuzu lütfen unutmayın.
 • Yine unutmadan; "Marifet iltifata tabîdir, iltifatsız meta zayîdir." sözünü de buraya bırakıyorum.

Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Selam ve muhabbetle...

Son bir not: Kendinize ait çalışmaları (isminiz altında) sitemizde yayınlayabilirsiniz. Detay için depo@sosyal-bilgiler.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Yücel KESEN

Coğrafya Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir